Cerdak – biokeramické náplasteDezinfekcia a ochranaPrístrojová technikaSpotrebný materiálBioretec - bio-vstrebateľné implantáty na zlomeninyDiagnostické testy

AED G5 UŽ AJ V SMOLENICIACH

Defibrilátor je umiestnený pri vchode do budovy Obecného úradu Smolenice.
Je voľne dostupný, zabezpečený alarmom a kamerovým systémom.

Postup použitia automatického defibrilátora AED Powerheart G5:

  1. Volať tiesňovú linku 112, alebo 155
  2. Pacienta uložiť na chrbát
  3. Zistiť prítomnosť dýchania
  4. Ak je postihnutý v bezvedomí a nedýcha, je potrebné obnažiť hruď postihnutého a začať stláčať hrudník až do chvíle kedy máte defibrilátor k dispozícii
  5. Otvoriť veko defibrilátora
  6. Nalepiť elektródy na hruď postihnutého podľa znázornenia na elektródach
  7. Nedotýkať sa postihnutého, prístroj spraví analýzu rytmu
  8. V prípade potreby prístroj podá výboj
  9. Po výboji nasleduje stláčanie hrudníka, až pokým nepríde ZZS

Po použití defibrilátora je potrebné informovať Obecný úrad Smolenice.