Cerdak – biokeramické náplasteDezinfekcia a ochranaPrístrojová technikaSpotrebný materiálBioretec - bio-vstrebateľné implantáty na zlomeninyDiagnostické testy

Rapid Test Combi (pôv. CardioDetect combi)


Je najrýchlejší test na svete vo formáte kreditnej karty, ktorý umožňuje spoľahlivé potvrdenie resp. vylúčenie akútneho infarktu myokardu (AIM).

Použiteľnosť testu Rapid Test Combi (pôv.CardioDetect combi) je od 20 minút do 10 dní od nástupu priznakov AIM.

Bežné laboratórne vyšetrenie na prítomnosť AIM nie je priekazné skôr ako po 4 hodinách po príznakoch AIM. Rapid Test  to zistí o 3hodiny skôr!!!

Tento test využíva kombináciu najnovšíeho kardio markeru h-FABP ( heart-Fatty Acid-Binding Protein) a srdcového Troponínu I.(bežne používaný v laboratóriách).

Cardiodetect

„Hlavnou prednosťou testu Rapid Test Combi (pôv. CardioDetect combi, podľa odporúčania SKS je:

 • A. možnosť okamžitého nasadenia (od 20 minút po príznakoch do 10 dní)
 • B. stačí aplikovať 8 kvapiek (80 – 100 µl) venóznej krvi, séra
 • C. výsledok sa odčíta do 15 minút od aplikácie venóznej krvi
 • D. jednoznačný výsledok
 • E. jeden test Rapid Test Combi obsahuje dva testy na prítomnosť proteínov h-FABP a cTnI, t.j. k dispozícii sú dva nezávislé laboratórne výsledky
 • F. proteín h-FABP má vysokú senzitivitu 82 % a špecificitu 93 % do troch hodín po ischemickom čase 
 • G. proteín cTnI má senzitivitu 98,5 % a špecificitu 98,4 % do šesť hodín po ischemickom čase 
 • H. negatívna prediktívna hodnota pre proteín h-FABP po jednej hodine je 100 % (Chan 2004)
 • I. nie je potrebné ďalšie vybavenie – len testovacia karta
 • J. použiteľnosť testu od – 70 °C do + 40 °C, bez obmedzenia miesta výkonu činnosti
 • K. „čitateľná“ – falošná pozitivita u pacientov s renálnou insuficienciou, dialyzovaní pacienti, vysokovýkonní športovci – po niekoľkodňovej záťaži svalov“