Cerdak – biokeramické náplasteDezinfekcia a ochranaPrístrojová technikaSpotrebný materiálBioretec - bio-vstrebateľné implantáty na zlomeninyDiagnostické testy

Grátis starostlivosť pre majiteľa AED Powerheart G3/G5

Automatický systém na dennej báze vyhodnocuje, či Vaše AED nepotrebuje náhradné defibrilačné elektródy. Ak áno, klient obdrží e-mail o potrebe ich výmeny 30 dní vopred pred ukončením expirácie elektród.

Defibrilátor tiež sám automicky vyzýva obsluhu k výmene elektród (ozýva sa pípavý zvuk a po otvorení veka prístroja AED ohlási príčinu problému).