Cerdak – biokeramické náplasteDezinfekcia a ochranaPrístrojová technikaSpotrebný materiálBioretec - bio-vstrebateľné implantáty na zlomeninyDiagnostické testy

Kurzy prvej pomoci

Vhodné pre širokú verejnosť podľa najnovších smerníc, ukončené certifikátom.

Kurzy prvej pomoci pre autoškoly

Kurzy prvej pomoci pre výrobnú a nevýrobnú sféru

Kurzy prvej pomoci pre rodičov

Kurz používania poloautomatického defibrilátora (AED)

Partneri:

FALCK
Falck

Záchranná akadémia
www.fza.sk
Doc.MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
Doc.MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

E-Mail: viliam.dobias@dobiasovci.sk
www.dobiasovci.sk