Cerdak – biokeramické náplasteDezinfekcia a ochranaPrístrojová technikaSpotrebný materiálBioretec - bio-vstrebateľné implantáty na zlomeninyDiagnostické testy

Mortara WAM

Unikátny bezdrôtový modul akvizície, ktorý eliminuje potrebu pre priame pripojenie pacienta

  • Pohodlný prístup pre pacienta

Ekvivalentné vo veľkosti a hmotnosti oproti klasickému pacientskemu káblu. WAM ™ poskytuje voľnosť pohybu pre lekára počas získavania EKG.

 

  • Jednoduché získanie EKG

Získavanie EKG môže byť začaté na WAM alebo na elektrokardiografe. WAM ponúka ON / OFF, získanie

12-kanálového EKG a tlač rytmov pri lôžku s jednoduchým stlačením tlačidla. Vizuálna a zvuková spätná väzba je poskytovaná na WAM.

 

  • Malé priestory nie sú žiadna prekážka

Potreba na manévrovanie s elektrokardiografom pri prechádzaní dverami k pacientovmu lôžku je eliminovaná, čo je výhodné najmä v krízových situáciách, alebo keď je pacient v izolácii.

 

  • Pripojenie Point-to-Point

Vyhradená a bezpečná komunikácia spája WAM do jedného elektrokardiografu.

 

  • Diagnostika kvality EKG

Bezdrôtová technológia Mortara ponúka plnú diagnostiku kvality EKG s vysokou presnosťou akvizície vzorkovacia frekvencia 40 000 vzoriek za sekundu na jeden kanál, prínos pre presnú detekciu kardiostimulátora. Eliminácia kábla redukuje zdroj artefaktu, z čoho vyplýva vysoko kvalitné EKG.

 

  • Efektívny manažment napájania

Pri bežnom používaní WAM na batérie môžete získať 250 EKG meraní.
Rozšírený manažment napájania automaticky WAM vypne.