Cerdak – biokeramické náplasteBioretec - bio-vstrebateľné implantáty na zlomeninyAntigénové testy na Covid-19Dezinfekcia a ochrana Covid-19Prístrojová technikaSpotrebný materiálNAWA - starostlivosť o rany
CERDAK – Bio keramická náplasťna liečbu vredov, preležanín, popálenín a nehojacich sa rán

Čo je Cerdak?

Zloženie náplastí

Cerdak je biokeramické sterilné krytie na rany rôzneho pôvodu.

Cerdak pozostáva z vankúšikov naplnených biokeramickým granulátom (oxid hlinitý) s veľkosťou od 0,2 do 1,0 mm. Bio-keramika Cerdak disponuje vysokou pórovitosťou a priepustnosťou, ktorá dáva materiálu schopnosť absorbovať a zadržiavať veľké množstvo ranového výpotku, exudátu.

Unikátnou vlastnosťou je odolnosť krytia voči tlaku. Z uvedeného dôvodu nemôže dôjsť k sekundárnemu infi kovaniu rany vlastným exudátom obsiahnutým v krytí na rany. Pri krytí Cerdak s rozmerom 10 x 10 cm je odolnosť voči tlaku viacej ako 1200 kg.

Cerdak je vhodný na všetky fázy hojenia rany od nekrózy, chronickej fázy až po fázu epitelizačnú a nevyvoláva alergie.

Princíp účinku krytia

Princíp účinku krytia

Keramika svojou patentovanou štruktúrou a zložením mechanicky ako aj chemicky spôsobuje dráždenie rany, čo má za následok v počiatočnom štádiu liečby rany zvýšenú produkciu exudátu. Vďaka zvýšenej produkcii exudátu sa rana rýchlo vyčistí od baktériía endotoxínov a následne sa zníži produkcia exudátu a súčasne sa predĺži interval výmeny krytia.

Vysoká porozita voľne uloženého granulátu v krytí zabezpečuje kontinuálny prísun atmosferického kyslíka do rán. Vďaka tomu rana „dýcha“ a minimalizuje sa riziko prítomnosti anaérobných baktérií. Prítomnosť O2 v rane spôsobuje, že rana má 18-násobne viac energie ako rany bez prístupu atmosferického O2 . 18-násobne viac dostupnej energie spôsobuje, že u niektorých pacientov je rýchlosť hojenia až 4,8 cm2 denne.

Sacia sila krytia na rany Cerdak je 20-krát vyššia ako je hnis alebo exudát zachytený v rane. Exudát s baktériami sa „natiahne“ do vnútra granulátu, kde sa baktérie oddelia od živnej pôdy. Baktérie bez živnej pôdy vo vnútri granulátu zahynú. Cerdak je vďaka tomu účinný taktiež pri liečbe rán s prítomnosťou MRSA.

Pribalový lístokObjednávkový formulár