CERDAK – Bio keramická náplasťna liečbu vredov, preležanín, popálenín a nehojacich sa rán

Aplikácia náplaste

Ranu pred aplikáciou krytia opláchnite len fyziologickým roztokom.

Cerdak aplikujte lesklou stranou k rane, tak aby bol zabezpecený stály kontakt so spodinou rany. Cerdak bez lepivého okraja adekvátne zafi xujte na rane tak, aby nedošlo kuvolneniu.

Krytie vymente za nové, ak je plocha krytia na viacej ako 50% nasýtená exudátom (zmena farby). Frekvencia výmeny od 12 hodín do 7 dní vzávislosti od sekrécie aznecistenia rany.

Aplikácia krytia CERDAK BASIC, Special Cavity (bez lepivého okraja)

Aplikácia krytia Cerdak Aerofilm

Rýchly návod na použitie náplastí CERDAK

 1. Vypláchnite ranu:
  • fyziologickým roztokom,
  • alebo 0,9% soľným roztokom
  • alebo vodou (ktorá bola prevarená)
 2. Vyberte náplasť z ochranného igelitového obalu.
 3. Náplasť by mala presahovať plochu rany.
 4. Položte náplasť LESKLOU stranou na ranu!
 5. Obviažte končatinu s náplasťou Cerdak elastickým obväzom, aby náplasť bola v kontakte s ranou.
 6. Náplasť vymeňte len vtedy, keď bude viac ako polovica jej plochy nasiaknutá ranovým výpotkom (náplasť bude mať zeleno-hnedé sfarbenie).

UPOZORNENIE:
S náplasťami CERDAK nepoužívajte žiadne iné náplaste, žiadne maste ani oleje. Na dezinfekciu používajte len fyziologický roztok.
Keď si náplasť zamokríte, vymeňte ju za novú.
Ak Vás rana bolí, vymeňte náplasť za novú.