Servis a záruka

Záručný servis na prístroje dodané spoločnosťou PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. poskytuje spoločnosť v plnom rozsahu.

Záručná doba pre prístroje je 24 mesiacov odo dňa fakturácie, pokiaľ to zmluvne nie je dohodnuté inak.

Nástup na záručný aj pozáručný servis je najneskôr do 48 hodín po ohlásení na telefónnom čísle: 037/658 00 66 alebo prostredníctvom e-mailu: info@pharmacare.sk.

Na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky

Záručné podmienky výrobcov